Video Information

Amelia Dulko » 2pm - Jun 20, 2010

Janusz Korwin-Mikke (Wolno?? i Praworz?dno??) i Agata Czarnacka (feministka,etyk) w programie z dnia 17.02.2010 dyskutuj? na temat wprowadzenia parytetów na listach wyborczych.

Ocena: 2.6 (566 GĹ‚osy)

You need to log in to comment an article

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl