Video Information

Krzysztof Saja » 12pm - Oct 4, 2010

Dokument pokazuje los cz??ci bia?ego spo?ecz?stwa RPA po zniesieniu apartheidu.

Ocena: 2.7 (630 GĹ‚osy)

You need to log in to comment an article

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl