Video Information

Krzysztof Saja » 5pm - Oct 20, 2010

Przeprowadzony przez Pata Kenny'ego wywiad z prof. Tomem Reganem, znanego i cenionego filozofa zajmuj?cego si? prawami zwierz?t, który odby? si? w programie the Late Late Show w...

Ocena: 2.6 (561 GĹ‚osy)

You need to log in to comment an article

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl