Video Information

Krzysztof Saja » 1pm - Jul 22, 2011

John Cottingham, emerytowany profesor na University of Reading, w godzinnym wyk?adzie omawia szcz??cie, dobre ?ycie i sens ?ycia. Cottingham jest znany jako nieliczny w tradycji filozofii...

Ocena: 2.7 (561 GĹ‚osy)

You need to log in to comment an article

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl