Video Information

Roksana Paliwoda » 5pm - Jun 3, 2010

Dokument nakr?cony przez  Shelleya Saywella kompleksowo omawiaj?cy problem handlu broni?. Autor filmu zabiera nas  w podró? do Somalii, gdzie bro? jest cz??ci? ?ycia w n?dzy, przemocy i strachu....

Ocena: 2.6 (487 GĹ‚osy)

You need to log in to comment an article

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl