Video Information

Amelia Dulko » 2pm - Jun 20, 2010

Fragment programu Szymona Ho?owni "Mi?dzy sklepami", odc. 15, stycze? 2008.

Tematem s? tzw. ma??e?stwa humanistyczne i ?luby niekonwencjonalne. Czym ró?ni? si? one od ?lubów...

Ocena: 2.8 (499 GĹ‚osy)

You need to log in to comment an article

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl