Video Information

Katarzyna Pelc » 11am - Jun 4, 2010

Fragment porgramu Mariusza Smolarka pt. SKANDALISTA. Rozmowa z s?uchaczami na temat kary ?mierci.

Ocena: 2.8 (483 GĹ‚osy)

You need to log in to comment an article

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl