Video Information

Urszula Zarosa » 7pm - May 22, 2011
Pi?ta cz??? wyk?adu prof. Stephena Sticha pt. "Teoria moralna spotyka kognitywistyk?. Jak kognitywistyka mo?e przekszta?ci? tradycyjne debaty."
Ocena: 2.8 (484 Głosy)

You need to log in to comment an article

Redaktor Galerii Filmw - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl