Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematw etycznych...

Typ:film

Pozycje w katalogu RSS

Nasza klasa/ Klass (2007)

★★★★½

Nasza klasa/ Klass (2007) Film wbrew pozorom nie dotyczy popularnego portalu internetowego, ale opowiada przejmuj?c? histori? Joosep'a - introwertycznego nastolatka, ktrego milcz?ce usposobienie staje si? powodem braku akceptacji ze strony klasy, do ktrej ucz?szcza. Ch?opiec znajduje ...

Typfilm
J?zykinny

W stron? morza / Mar adentro

★★★★½

W stron? morza / Mar adentro Film poruszaj?cy problem eutanazji. Film jest opowie?ci? o ?yciu Ramona Sampedro (Javier Bardem), cz?owieka ktry przez prawie 30 lat swojego ?ycia toczy? walk? o... ?mier?, ktra w jego rozumieniu by?a ucieczk? od cierpie?. Po ci??kim wypadku zosta? sparali?ow ...

Typfilm
J?zykpolski

Siostry Magdalenki / The Magdalene Sisters (2002)

★★★★★

Siostry Magdalenki / The Magdalene Sisters (2002) Kontrowersyjny film, ktry opowiada o dzia?alno?ci zakonnic ze zgromadzenia Sistr Mi?osierdzia. Jest to oparta na autentycznych wydarzeniach historia o prowadzonym przez irlandzkie zakonnice zak?adzie dla "upad?ych" dziewcz?t. Przetrzymywane w nim m?ode kobiet ...

Modlitwy za Bobby'ego/ Prayers for Bobby (2009)

★★★★½

Modlitwy za Bobby'ego/ Prayers for Bobby (2009) Film opowiada histori? Bobbiego - m?odego homoseksualisty, ktry robi wszystko by zyska? akceptacj? g??boko wierz?cej matki. Ko?ci? prezbiteria?ski jednak?e nie akceptuje homoseksualizmu i ch?opak spotyka si? z nietolerancj? i odrzuceniem z jej strony. Film po ...

Bez regu? (Unthinkable)

★★★★★

Bez regu? (Unthinkable) Czy je?li jedynym sposobem na rozbrojenie 3 bomb atomowych znajduj?cych si? w zaludnionych miastach jest torturowanie winnych i niewinnych, czy powinni?my torturowa?? Czy 3 miliony ewentualnych ofiar usprawiedliwiaj? dzia?anie "bez regu? moralnych?" Film ...

Nie Opuszczaj Mnie / Never Let Me Go (2010)

★★★★★

Nie  Opuszczaj Mnie / Never Let Me Go (2010) Film porusza problem etyki bada? genetycznych a przede wszystkim ich daleko id?cych skutkw. Poprzez wykorzystanie interesuj?cej formy (po??czenie filmu kostiumowego z s-f) twrcy snuj? fabu??, ktrej g?wnym celem jest niezwykle wa?ne pytanie: jak zdefiniowa? cz?owi ...

Filadelfia/Philadelphia (1993)

★★★★½

Filadelfia/Philadelphia (1993) Jeden z kultowych filmw lat 90-tych z Oskarow? rol? Toma Hanksa. Jest to historia chorego na AIDS adwokata, homoseksualisty, ktry w wyniku ujawnienia informacji o chorobie traci prac?. Opowie?? o niezwykle trudnej walce o w?asn? godno??. Film o dyskryminacji ...

Yes-Meni naprawiaj? ?wiat

★★★★

Yes-Meni naprawiaj? ?wiat Film porusza etyczne problemy zwi?zane z kapitalizmem, globalizacj? oraz wielkimi korporacjami i ich moralno?ci?. Budzi rwnie? problemy zakresu moralnie dopuszczalnego aktywizmu.

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl