Kodeksy zawodowe

Listings RSS
Add your listing here

Kodeks etyki zawodowej tłumacza przysięgłego

Zbiór zasad etyki zawodowej tłumacza przysięgłego. Uchwała Rady Naczelnej PT TEPIS z 31 marca 2005 r. opracowana przez Komitet Redakcyjny KTP z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kodeks etyki lekarskiej

Zasady etyki lekarskiej wynikają z ogólnych norm etycznych.

Kodeks etyki sędziów

Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów.

Statut Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Sp...

Statut Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

Kodeks etyki reklamy

Kodeks reklamy stanowi zbiór zasad, jakimi powinny kierować się przedsiębiorcy, osoby prawne i fizyczne, zajmujące się działalnością w zakresie reklamy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Kodeks etyczno- zawodowy psychologa

Kodeks stanowi podstawową wykładnię zasad etycznych obowiązujących członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kodeks etyki dziennikarskiej

Na podstawie Karty Etycznej Mediów oraz deklaracji Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy powstał Kodeks etyki dziennikarskiej.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ NOTARIUSZA

Kodeks zawiera ogólne obowiązki notariusza, obowiązki wobec stron czynności, wobec innych notariuszy, wobec współpracowników oraz wzajemne obowiązki samorządu notarialnego i notariuszy.

ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH

Zbiór zasad obowiązujących wszystkich doradców podatkowych.

Active Groups

No active groups.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl