Etyka ogólna

Etyka ogólna
Zagadnienia etyki, które wykraczają poza wąsko pojętą etykę szczegółową, są jednak niezbędne do poprawnego rozstrzygania praktycznych problemów etycznych. Znajdują się tu zasoby dotyczące etyki normatywnej oraz metaetyki
Categories
Listings RSS
Add your listing here

Active Groups

No active groups.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl