Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane według kategorii i moderowane ze względu na treść. Znajdziecie tu informacje o książkach z etyki, artykułach naukowych i publicystycznych, podręcznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotyczących dylematów etycznych...

Dyskryminacja

Listings RSS
Add your listing here

Dyskryminacja gatunkowa

★

Refleksja Marka Miedzińskiego na temat dyskryminacji gatunkowej rzekomo przemilczanej przez etykę

Walka z dyskryminacją w reklamie

Krótki artykuł na temat walki z dyskryminacją w reklamie

Staż pracy a dyskryminacja ze względu na wiek

Artykuł o dyskryminacji w pracy ze względu na wiek

Stosunek do ludzi starszych w Polsce i w Europie Zachod...

Artykuł o dyskryminacji ludzi w podeszłym wieku

Skutki dla pracodawcy dyskryminującego pracownice

Artykuł o tym jakie skutki może ponieść pracodawca dyskryminujący pracownice.

Dyskryminacja w miejscu pracy

Polska konstytucja zakazuje dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, wprowadza także zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn. Zasady te znajdują uszczegółowienie w kodeksie pracy, który stoi na stanowisku równego traktowania w zatrudnieniu bez względ ...

Dyskryminacja

Krótki tekst traktujący o dyskryminacji w obszarze warunków zatrudnienia.

MOBBING

Krótki artykuł opisujący zjawisko i rodzaje mobbingu.

Dyskryminacja w Europie.

Badania Komisji europejskiej odnośnie dyskryminacji w Europie na rok 2009.

Tolerancja?

Mariusz Agnosiewicz o problemie nietolerancji w Polsce.

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl