Teksty naukowe

Teksty naukowe
  • tezy etyczne posiadają wyraźne uzasadnienia
  • zachowana jest zasada bezstronności i rzetelności
  • stylistyka pracy naukowej
  • odniesienia do źródeł
Listings RSS
Add your listing here

Active Groups

No active groups.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl