Teksty publicystyczne

Teksty publicystyczne
  • swobodna, publicystyczna stylistyka
  • zawierają więcej argumentów niż perswazji
  • nie są stronnicze
Listings RSS
Add your listing here

Active Groups

No active groups.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl