Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane według kategorii i moderowane ze względu na treść. Znajdziecie tu informacje o książkach z etyki, artykułach naukowych i publicystycznych, podręcznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotyczących dylematów etycznych...

prof. Mirosław Rutkowski

prof. Mirosław Rutkowski

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego pracujący w Zakładzie etyki Instytutu Filozofii US. Specjalizuje się w metaetyce oraz etyce praktycznej. Redaktor Naczelny Czasopisma Naukoweto "Etyka Praktyczna" 

Related Categories
Listings RSS
Add your listing here

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl