Print |  Close this window

Wprowadzenie do Praw człowieka.

Typ
Język
Słowa kluczowe
Autor stara się przedstawić czym są prawa człowieka, jak przebiegały zachodzące zmiany. Gdzie są one potrzebne. Prawa człowieka wyznaczyły dalszą ewolucję systemu politycznego i międzynarodowego.
Print |  Close this window