Print |  Close this window

Etyczna ochrona środowiska naturalnego

Język
Środowisko naturalne jawi się jako konkretne dobro, o które należy się troszczyć i które należy chronić. Tym samym staje się przedmiotem zainteresowania etyki.
Print |  Close this window