Print |  Close this window

Kontrowersje - klonowanie

Typ
Język
Kontrowersje - klonowanie
Klonowanie człowieka jest nie tylko kontrowersyjne. W opinii autorów jest przede wszystkim niemożliwe - nie potrafimy reprodukować poprzez klonowanie ludzkich cech behawioralnych i charakteru człowieka. Reprodukcja poprzez klonowanie jest ograniczona do osobistych zasobów genowych. Znacznie ważniejsze aktualnie zagadnienie to ochrona charakterystyki tych zasobów jako własności prywatnej i wykorzystania możliwości jakie daje
klonowanie do wytwarzania ludzkich organów do transplantacji bezpośrednio albo poprzez
ksenotransplantacje. W artykule wyjaśnione jest, jakie normy prawne i w jakim zakresie regulują ten problem w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w innych państwach, oraz kto i dlaczego jest
zainteresowany klonowaniem.
Print |  Close this window