Drukuj |  Zamknij to okno.

Zbrodnia- Twarz? w twarz ze wspó?czesnym niewolnictwem

Typ
J?zyk
Polecam ksi??k? nt wspó?czesnego niewolnictwa i handlu lud?mi. Wydawnictwo Znak daje mo?liwo?? przeczytania fragmentu, jak najbardziej polecam ca?o??. Dobrze si? czyta cho? tematyka nie jest lekka...
Drukuj |  Zamknij to okno.