Drukuj |  Zamknij to okno.

Patriotyzm dzi?

Typ
J?zyk
Zdefiniowanie patriotyzmu i nacjonalizmu.Wyra?ne napi?tnowanie drugiej postawy/dzia?ania.Problemy ze zbiorow? odpowiedzialno?ci? w?ród spo?ecze?stwa.
Drukuj |  Zamknij to okno.