Print |  Close this window

Uporczywa terapia w konek?cie swi?to?ci ?ycia

J?zyk
Prezentacja multimedialna opisuj?ca problem uporczywej terapii oraz ukazuj?ca niemo?liwo?? jego rozwi?zania.
Print |  Close this window