Print |  Close this window

Uporczywa terapia w konekście swiętości życia

Język
Prezentacja multimedialna opisująca problem uporczywej terapii oraz ukazująca niemożliwość jego rozwiązania.
Print |  Close this window