Drukuj |  Zamknij to okno.

"Etyka - świat wartości moralnych"

Język
Słowa kluczowe
Intencją autorów podręcznika "Świat wartości moralnych" jest inspirowanie uczniów do samodzielnej reflekcji zarówno nad przeczytanymi tekstami, jak i nad współczesnym światem i własnymi postawami. Wprowadzenia do rozdziałów, tematyczny układ treści, kontrowersyjne teksty, opatrzenie ich tytułami - komentarzami, wreszcie podsumowania w formie problemów do dyskusji mają ułatwić i uatrakcyjnić lekturę. Trzy zamieszczone w książce dialogi, poświęcone pojęciom i kategoriom służącym do opisu "świata moralności" oraz kompetencjom poszczególnych dyscyplin etycznych, mogą być także przykładem rozmowy o etyce. Podręcznik uzupełnia mały słownik pojęć etycznych i aneks "Moralność w aforyzmach".
Drukuj |  Zamknij to okno.