Print |  Close this window

O niewłaściwym rozumieniu tolerancji

Typ
Język
Słowa kluczowe
Każdy z nas pragnie akceptacji w społeczeństwie, pragnie poczucia bezpieczeństwa i wolności. Każdy szuka dobrych warunków do godnego życia.Żyjemy w czasach gdzie tworzy się wielorasowe społeczeństwo nowego typu. Aby to przejście było jak najmniej bolesne musimy podjąć trud, aby pomimo pojawiających się przejawów nietolerancji, zawirowań etnicznych, kulturowych, religijnych, być rozumnie tolerancyjni.
Print |  Close this window