Print |  Close this window

Lojalność i odpowiedzialność

Język
"W artykule tym chciałbym wskazać na dialektyczny związek, który łączy pojęcia odpowiedzialności i lojalności, a co za tym idzie, na twórczy antagonizm tych fenomenów moralnych i politycznych, którego uniwersalnym rozwiązaniem mógłby się stać globalny ustrój wolności, określony nie jako państwowy system liberalno-demokratyczny, lecz jako powszechne prawo do osiedlenia się w kraju demokratycznym."
Print |  Close this window