Drukuj |  Zamknij to okno.

Polityka a moralność

Język
Słowa kluczowe
"Pytanie o stosunek moralności do polityki stawiane bywa w okolicznościach moralnie podejrzanych. Wydaje się, że typowe warunki, w jakich pytanie to pada, to sytuacja sporu politycznego, kiedy to moralne oburzenie służy za argument polityczny, argument moralnie dwuznaczny. Podejrzliwość moja związana jest z faktem, że moralna krytyka politycznego stanu spraw podtrzymuje i czerpie korzyści z utrzymywania rozróżnienia między sferą moralną i polityczną. Moralny gniew tymczasem winien mieć intencję czystą, a nie wpisywać się w najbardziej nawet chwalebną strategię politycznego działania."
Drukuj |  Zamknij to okno.