Print |  Close this window

Język etyki a utylitaryzm. Filozofia moralna Richarda Hare'a Featured

Język
Język etyki a utylitaryzm. Filozofia moralna Richarda Hare'a
Pełna wersja książki (PDF) o filozofii moralnej Richarda M. Hare'a.

CZĘŚĆ I - ŹRÓDŁA ETYKI R. M. HARE’A

§ 1 Życie i dorobek R.M.Hare'a; § 2 Inspiracje filozoficzne

CZĘŚĆ II - METAETYKA

§ 3 Nondeskryptywizm; § 4 Preskryptywizm; § 5 Uniwersalny preskryptywizm

CZĘŚĆ III - ETYKA NORMATYWNA

§ 6 Archanioł - wzór myślenia moralnego; § 7 Człowiek a myślenie krytyczne
Print |  Close this window