Print |  Close this window

Etyka seksualna

Typ
Język
Etyka seksualna
Etyka seksualna jest wyjątkową dziedziną etyki ze względu na jej ścisły związek z koncepcjami pozaetycznymi, głownie religijnymi. Autor, dr hab. Paweł Czarnecki, w dużej mierze skupia się na przedstawieniu poglądów etyki chrześcijańskiej związanych z kwestiami seksualności.
Print |  Close this window