Print |  Close this window

O wartości i dynamice przyjaźni według Arystotelesa

Typ
Język
O wartości i dynamice przyjaźni według Arystotelesa
"Początkiem przyjaźni opartej na cnocie jest rozpoznanie dobrego charakteru przyjaciela, które to poznanie dokonuje się przez obserwację jego działań i zachowań. To właśnie dobry charakter skłania mnie do wyrażania i życzenia drugiemu wszystkiego, co najlepsze. Arystoteles wyklucza natomiast utożsamianie przyjaźni z życzliwością i zgodnością poglądów. Życzliwość może obejmować wiele osób, ponieważ pragnie ona dobra dla innych, jednak nie zawsze pragnienie to wyraża się poprzez uczynki, zmierzające do zdobycia tego dobra."
Print |  Close this window