Print |  Close this window

Katolicka etyka małżeńska

Typ
Język
Katolicka etyka małżeńska
Nie ma dzisiaj wątpliwości, co do faktu, iż nic bardziej nie wzbudza sprzeciwu i kontrowersji w dziedzinie nauczania Kościoła katolickiego, wśród „zwykłych” ludzi, jak nauczanie tegoż Kościoła w kwestiach etyki seksualnej, a więc przede wszystkim małżeńskiej. Jedyne bowiem akty seksualne które dopuszcza moralność katolicka, to te, które maja miejsce w małżeństwie. Każda inna aktywność seksualna człowieka uznawana jest za „nieuporządkowaną”, a również w małżeństwie „przyjemność seksualna jest moralnie nieuporządkowana, gdy szuka się jej dla niej samej w oderwaniu od nastawienia na prokreację i zjednoczenie.”
Print |  Close this window