Drukuj |  Zamknij to okno.

Wspólnota czy społeczeństwo obywatelskie? Jednostki jako podmioty wyboru

Język
Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania różnicy między dwoma sposobami pojmowania ładu społecznego jako odpowiadającego naturze człowieka: wspólnoty wyznaniowej i społeczeństwa obywatelskiego.
Drukuj |  Zamknij to okno.