Drukuj |  Zamknij to okno.

Kiedy papie? pob?ogos?awi In vitro?

J?zyk
Kiedy papie? pob?ogos?awi In vitro?
Stanowisko etyki katolickiej wobec wielu problemów moralnych ulega?o zmianie wraz z rozwojem naszej cywilizacji. Czasem ulega?o ono z?agodzeniu (wyst?pki wobec wiary nie s? tak pot?piane jak w ?redniowieczu), a niekiedy zaostrzeniu jak w przypadku aborcji. Etyka katolicka nie nad??a z opisem nie tylko wspó?czesnych, ale i wielu tradycyjnych problemów moralnych.
Drukuj |  Zamknij to okno.