Print |  Close this window

Diagnostyka prenatalna a selekcja eugeniczna

Język
Diagnostyka prenatalna a selekcja eugeniczna
Podstawowym kryterium moralnej oceny diagnostyki prenatalnej powinno być dobro dziecka, którego istnienie zapoczątkowane jest przez poczęcie i którego natura i ludzka godność jest podstawą jego prawa do życia, ochrony i opieki. Mając na względzie tak określone dobro, trzeba określić intencje i cele podejmowanych badań prenatalnych, środki realizacji tych celów.
Print |  Close this window