Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane według kategorii i moderowane ze względu na treść. Znajdziecie tu informacje o książkach z etyki, artykułach naukowych i publicystycznych, podręcznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotyczących dylematów etycznych...

Uczciwość - zapomniana cnota?

Autor tekstu - Piotr Bartosik (pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku) podejmuje problem uczciwości rozważając go z perspektywy etyki chrześcijańskiej, z uwzględnieniem przykładów płynących z kościoła ewangelickiego. Wychodząc od refleksji nad negatywnie i niestety powszechnie utożsamianiem uczciwości z naiwnością, czy brakiem zaradności, podejmuje się rozważenia problemu w różnych kontekstach. Kolejno opisuje aspekty uczciwości i jej braku, objawiające się w różnych dziedzinach życia, jak praca, rodzina, kościół, władza. Przywołując cytaty z biblii oraz przykłady życia codziennego przypomina o podstawowych zasadach etycznych obowiązujących chrześcijan. Artykuł zdecydowanie dla osób zainteresowanych głosem kościoła w sprawach moralności.

Report
Your Name:
Message:

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl