Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane według kategorii i moderowane ze względu na treść. Znajdziecie tu informacje o książkach z etyki, artykułach naukowych i publicystycznych, podręcznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotyczących dylematów etycznych...

Słowa kluczowe:Etyka praktyczna

Listings RSS

DYSKRYMINACJA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. DIAGNOZA SYTUACJ...

W ostatnich latach powstało w Polsce kilka opracowań dotyczących zagadnień dyskryminacji na tle rasowym, narodowościowym czy etnicznym. Dotyczyły one w dużej mierze zagadnienia traktowania przez polskie społeczeństwo Romów, kwestii związanych z mową nie ...

Category:Dyskryminacja

Czy etyka jest potrzebna reklamie?

W tekście jest mowa o problemie etyki w reklamie i czy wogóle etyka jest potrzebna w reklamie.

Category:Reklama

Broń nuklearna, etyka, moralność i prawo.

Broń nuklearna, etyka, moralność i prawo. Artykuł poświęcony etyce tworzenia i używania broni nuklearnej.

Marcina Lutra poglądy na małżeństwo i etykę seksualną

Marcina Lutra poglądy na małżeństwo i etykę seksualną Artykuł jest recenzją książki Władysława Pabiasza, "Małżeństwo i etyka seksualna w teologicznej refleksji Marcina Lutra", Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1993.

Etyczne aspekty poradnictwa psychologicznego i psychote...

W tekście jest mowa o psychologii jako pewnej "technicznej" sprawności, o problemach etycznych związanych z badaniami psychologicznymi, problemy te rozpatrywane są wspólnie razem z probelmami eksperymentów naukowych z wykorzystaniem ludzi.

Etyka w psychoterapii - etyka psychoterapeuty

Etyczny charakter psychoterapii wydaje się najistotniejszy w myśleniu autora o psychoterapii. Daje mu pierwszeństwo, gdyż zarówno cele, metody, zasady, możliwe następstwa, konsekwencje i skutki psychoterapii posiadają aspekt etyczny, tj. rozpatrywane mogą ...

Category:Psychiatria

Samobójstwo to grzech

Samobójstwo to grzech Kościół piętnuje zło, jakim jest śmierć samobójcza. Artykuł jest wyrazem stanowiska kościoła, które wychodzi z założenia, że: "nie wolno nam rozporządzać życiem, gdyż nie jesteśmy jego właścicielami."

Category:Samobójstwo

MIEĆ I BYĆ – ETYKA POSIADANIA

Tekst mówi, że posiadanie dóbr materialnych jest nierozerwalnie związane z naturą człowieka.

Category:Etyka biznesu

ZARZĄDZANIE I ETYKA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W tekście jest mowa o problemie zarządzania przedsiębiorstwem z punktu widzenia etycznego oraz o etyce odpowiedzialności, która jawi się jako nowe narzędzie wchłonięcia jednostki przez firmę.

Category:Etyka biznesu

A może seks z robotem?

A może seks z robotem? "Uzależniamy się od technologii, a ta staje się coraz bardziej inteligentna. Sztuczni przyjaciele, jak zabawka kurczak Tamagotchi czy psi robot Aibo, internetowe avatary podbijają serca ludzi na całym świecie... Jakie słowo jest najczęściej wpisywane ...

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl