Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane według kategorii i moderowane ze względu na treść. Znajdziecie tu informacje o książkach z etyki, artykułach naukowych i publicystycznych, podręcznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotyczących dylematów etycznych...

Autor:Alicja Przyłuska-Fiszer

Pozycje w katalogu RSS

"Etyka lekarska i cnota prawdomówności"

Tradycyjna etyka lekarska zaliczała do cnót moralnych lekarza:dobroczynność, współczucie, opiekuńczość, sumiennośc, cierpliwość, a pomijała prawdomówność.Zgodnie z przysięgą Hipokratesa lekarz musi czynić tak aby działać na korzyśc pacjenta.Uznawano, że p ...

Problemy metodologiczne badań naukowych w opiece paliat...

Rozważania na temat prowadzenia badań naukowych w czasie opieki paliatywnej.

Problem diagnostyki preimplantacyjnej

W artykule jest opisane stanowisko autorki, która jest za zezwoleniem wprowadzenia genetycznej diagnostyki preimplantacyjnej zarodków, o ile jest ona uzasadniona ze względów medycznych.

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl