Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Autor:Benedeg Fliegauf

Pozycje w katalogu RSS

?ono (Womb) 2010

?ono (Womb) 2010 Film dotyka etycznych aspektów klonowania. Nie jest to jednak typowo komercyjna rozprawa o produkowaniu zast?pczych narz?dów, dla chc?cych zachowa? m?odo?? ludzi-orygina?ów. A cho? w filmie pojawia si? zagadnienie tolerancji - czy klon to osoba taka sama jak my, k ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl