Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane według kategorii i moderowane ze względu na treść. Znajdziecie tu informacje o książkach z etyki, artykułach naukowych i publicystycznych, podręcznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotyczących dylematów etycznych...

Autor:Marek Wichrowski

Pozycje w katalogu RSS

Dlaczego spory moralne nie wygasną

Prezentacja multimedialna dotycząca istoty sporów moralnych.

Eugenika aspekty historyczne i etyczne

Prezentacja multimedialna dotycząca historii eugeniki, jej statusu naukowego oraz moralnego.

Śmierć mózgu a etyka

Prezentacja multimedialna mająca na celu rekonstrukcje sporu na temat definicji śmierci mózgowej.

Uporczywa terapia w konekście swiętości życia

Prezentacja multimedialna opisująca problem uporczywej terapii oraz ukazująca niemożliwość jego rozwiązania.

Autonomia pacjenta i testament życia

Prezentacja multimedialna poruszająca kwestie autonomii pacjenta.

Prawo do życia

Artykuł poruszający kwestie praw człowieka w tym najważniejszego prawa do życia. Obszerna analiza jego znaczenia, zastosowania i problemów wynikających z jego użycia.

Kategoria:Prawa człowieka

Dlaczego spory bioetyczne nie wygasną

Prezentacja multimedialna dotyczące metody prowadzenia sporów bioetycznych oraz ich istoty.

Analiza logiczna pojęcia "terapia uporczywa"

Artykuł dotyczący logicznej analizy pojęcia uporczywej terapii oraz stanowiska zwolenników etyki "świętości życia".

Kategoria:Eutanazja

Testament życia a odpowiedzialność moralno prawna lekar...

Artykuł opisujący problem testamentowego dysponowania swoim życiem.Autor stoi na stanowisku iż tzw. "testament życia" jest moralnie dopuszczalny i powinien się stać elementem prawa medycznego.

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl