Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Autor:The New Economics Foundation

Pozycje w katalogu RSS

The Happy Index Planet - Index porównywania pa?stw

★★★★★

The Happy Index Planet - Index porównywania pa?stw Strona przedstawia nowy index porównywania pa?stw, tzn. HPI (The Happy Planet Index). Indeks "Szcz??liwej planety" skupia si? na poziomie satysfakcji z ?ycia obywateli oraz na ekologicznych czynnikach dobrego ?ycia. Strona zawiera bardzo praktyczne interakty ...

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl