Filozoficzne i światopoglądowe podstawy sporu o klonowanie człowieka.

Artykuł prezentuje trzy stanowiska wobec problemu moralnej dopuszczalności klonowania człowieka oraz ich podstawy filozoficzne.
1. Moralna zgoda na klonowanie człowieka w celach reprodukcji oraz terapii. Zwolennicy
klonowania człowieka odwołują się do materialistycznej antropologii oraz subiektywistycznej,relatywistycznej i utylitarystycznej etyki.
2. Przeciwnicy klonowania w celu reprodukcji, ale godzący się na klonowanie tzw. terapeutyczne.
Nie uznają embrionów i płodów ludzkich za istoty podlegające ochronie prawnej.
3. Ci, którzy sprzeciwiają się klonowaniu zarówno w celach reprodukcji jak i terapii. Uznają
personalistyczną antropologię i chrześcijańską etykę. Człowiek został stworzony przez Boga,
a życie ludzkie zaczyna się z chwili zapłodnienia.
Wszystkie trzy grupy posługują się bogatą argumentacją. Argumenty za i przeciw klonowaniu
są czerpane zarówno z biologii, jak i z psychologii, socjologii, filozofii oraz religii. Autorka
tego artykułu opowiada się za trzecim stanowiskiem. Nie widzi jednak takich argumentów,
które mogłyby przekonać przeciwne strony sporu.
Images (1)

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl