Włodzimierz Galewicz - Tomasz z Akwinu o zabijaniu

"Tak więc, aby na nie trywialne pytanie, czy eutanazja jest zawsze niedopuszczalna, dało się lakonicznie odpowiedzieć "tak", definicja eutanazji musi być dosyć złożona i na tyle dopracowana, by pozwalała nam precyzyjnie odróżnić praktyki eutanatyczne od rozmaitych różnych ingerencji medycznych (jak choćby rezygnacja z tzn. uporczywej terapii), bardzo im nieraz pokrewnych, a intuicyjnie godnych aprobaty. W przeciwnym natomiast razie - jeśli eutanazja zostanie zdefiniowana stosunkowo prosta - kwestii jej dopuszczalności nie da się rozstrzygnąć całkiem jednoznacznie; rozstrzygnięcie musi brzmieć na przykład: "tak o ile..."lub "nie, chyba że...", lub w jakiś podobny, nieprzejrzysty sposób. Komunikacje są zatem nie do uniknięcia i w którymś miejscu muszą się pojawić - nie tu, to tam.
Także oficjalna nauka, jaką głosi w tej sprawie Kościół katolicki, opierając się przy tym dość mocno na etycznych teoria Tomasza z Akwinu, nie jest - jeśli ją dobrze rozumiem - aż tak niezawiła, jak to się niektórym zwolennikom (lub przeciwnikom) wydaje. I właśnie na tym historycznym tle - w nawiązaniu do św. Tomasza i jego poglądów w sprawi zabijania - chciałbym tutaj ukazać pewien aspekt problematyki "zabójstwa z litości"."...
Images (1)

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl