Reviews (1)
byMaria Zarosa

July 23, 2010

1 of 1 people found this review helpful
Jeśli ktoś wyznaje pogląd o dopuszczalności eutanazji, która gwarantowałoby prawo, to silną argumentację znajdzie w artykule Azraela Kubackiego „Eutanazja-prawo wyboru).
Autor uważa, że zagwarantowana konstytucyjnie wolność powinna dawać człowiekowi prawdo do odebrania sobie życia, gdy staje się ciężarem, gdy zanika wola życia, gdy traci się świadomość itd. Bardzo krytycznie odnosi się do zasad chrześcijańskiej etyki narzucającej wszystkim obywatelom naszego kraju swoją wizję świata. Przywodzi tu przykład liberalnej Holandii z prawem do eutanazji. Stwierdza kategorycznie, że w Polsce poważna dyskusja społeczna na ten temat jest niemożliwa i że praktycznie nie istnieje świeckość państwa.
Artykuł kontrowersyjny i jednostronny, gdyż przeciwnikami eutanazji są też osoby niewierzące, kierując się innymi zasadami etycznymi. Temat artykuł zawsze jednak na czasie i chyba nieprędko doczeka się jednoznacznego rozwiązania prawnego. Ciekawa jestem jak podchodzą do tego tematu filozofowie etycy niewierzący.

Submit review»

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl