Ignorancja w służbie obłudy - o etyce w polskich szkołach

Artykuł prof. Jana Hartmana opisujący problemy i hipokryzję związaną z wprowadzaniem etyki do szkół. Jak pisze autor, zmierzamy w kierunku, jakiego życzy sobie Kościół, a więc jak najgorszym. Za kilka lat będziemy mieli sytuację następującą. Oto w większości szkół organizowane będą lekcje etyki jako „zakładniczki religii”, w niebywałym rozmiarze, korespondującym z liczbą godzin religii i zbliżonym do liczby godzin najważniejszych przedmiotów. Lekcje te będą prowadzone na ogół na bardzo niskim poziomie przez absolwentów różnych podyplomowych kursów, najczęściej organizowanych przez uczelnie katolickie. Kto by nie chciał słuchać na lekcjach religii o jedynie słusznym systemie personalizmu, o błędach utylitaryzmu i innych „liberalizmów”, tego stosownie poinstruuje się na lekcjach etyki. Od jedynie słusznej nauki moralnej nie będzie ucieczki, a podatnik za wszystko zapłaci.

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl