Plakat promuj?cy lekcje etyki w szkole Featured

Plakat do pobrania w pliku pdf, który promuje lekcje etyki w szkole. Gor?co zach?camy do wydrukowania i rozwieszenia w Waszych Szko?ach.
Plakat powsta? jako rezultat ?cis?ej wspó?pracy mi?dzy trzema portalami: http://etykapraktyczna.pl , http://etykawszkole.pl , http://nauczaniefilozofii.uni.wroc.pl
Rating
ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…
1 vote
Ulubione:
0

Informacje dodatkowe

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl