J?zyk etyki a utylitaryzm. Filozofia moralna Richarda Hare'a Featured

Pe?na wersja ksi??ki (PDF) o filozofii moralnej Richarda M. Hare'a.

CZ??? I - ?RÓD?A ETYKI R. M. HARE’A

§ 1 ?ycie i dorobek R.M.Hare'a; § 2 Inspiracje filozoficzne

CZ??? II - METAETYKA

§ 3 Nondeskryptywizm; § 4 Preskryptywizm; § 5 Uniwersalny preskryptywizm

CZ??? III - ETYKA NORMATYWNA

§ 6 Archanio? - wzór my?lenia moralnego; § 7 Cz?owiek a my?lenie krytyczne
Rating
ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…
1 vote
Ulubione:
1

Informacje dodatkowe

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl