Eliminacja etyki a realizm racji

Antyrealizm etyczny reprezentowany jest obecnie przez około 30% filozofów analitycznych. Podzielają oni przekonanie, że nie istnieją moralne własności, fakty czy wartości. Przez długi okres rozwijany był on zwłaszcza przez akognitywistów. Jednak od czasu publikacji książki J. Mackiego „Ethics. Inventing right and wrong” (1977) antyrealistyczny sceptycyzm został zradykalizowany, przybierając także formę teorii globalnego błędu. Przyjęcie powyższego przekonania prowadzi do trzech strategii postępowania: (1) fikcjonalizmu asertorycznego (J. Mackiego); (2) fikcjonalizmu nieasertorycznego (R. Joyce) oraz (3) eliminatywizmu (I. Hinckfuss i R. Garner). W artykule, przyjmując antyrealistyczny punkt wyjścia przedstawicieli teorii globalnego błędu, przeanalizuję powody, dla których warto wyeliminować etykę i powody, dla których moglibyśmy mieć z tym problem. Następnie przedstawię argumenty, ze względu na które pomysł eliminacji etyki pośrednio wspiera zmianę myślenia o realizmie etycznym z paradygmatu ontologicznego na racjonalistyczny. W związku z tym zaprezentuję koncepcję rewizyjnego realizmu racji oraz będę dowodził, że nie poddaje się ona argumentom zwolenników eliminacji etyki.

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl