O specyfice dziedziny seksu i etyki życia seksualnego

Wielowątkowy artykuł, który definiuje seks, omawia jego funkcje, przechodząc następnie do przeanalizowania koncepcji religijnych i teorii etycznych odnoszących się do życia seksualnego człowieka. Autor wychodzi z założenia, że przedstawienie rozważań "na temat specyfiki dziedziny seksu i etyki seksualnej" zwróci uwagę na wieloaspektowość tego zagadnienia oraz konieczność nastawienia holistycznego względem człowieka w dziedzinie jaką się zajmuje, czyli medycynie.
Images (1)

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl