Dyskryminacja gatunkowa - temat przemilczany przez etykę

Czy postępowanie etyczne jest naszym prawem, czy też obowiązkiem? Jeśli jest prawem, to oznacza to, że jest to akt woli, a nie przymus.Niewielu z nas oburza się, gdy wcześniej maltretowane zwierzęta kończą swoje życie na naszych stołach. Nie oburzają masowe mordy i zadawanie cierpienia, ponieważ sprawa ta dotyczy istot innego gatunku.
Reviews (1)
byuzarosa

June 12, 2010

1 of 1 people found this review helpful
Artykuł podejmuje kwestię pomijania przez środowiska etyczne tematyki zwierząt. Słusznie zauważa autor, że na wielu uczelniach, a także w szkołach rzadko podejmuje się dyskusję o szowinizmie gatunkowym, naszych obowiązkach wobec istot pozaludzkich. Pierwsza część artykułu wyraża pewne intuicje na temat etyki, oraz krótko tłumaczy na czym polega zjawisko gatunkowizmu. Wydaje mi się, że brak tutaj wyrażonej krótko, ale silnej argumentacji, przemawiającej za tym, ze jest to zjawisko etycznie naganne. Dużo lepsza wydaje mi się druga część, w której argumentuje się za potrzebą pewnych wzorców moralnych, nauczycieli, profesorów, którzy nie tylko będę podejmowali się rozmowy na pewne kwestii, ale swoją postawą będą dawali przykład kolejnym pokoleniom. Tekst uznaję za przeciętny, z uwagi na jego popularny charakter (brak mi tutaj konkretności, mocniej stawianych argumentów).

Submit review»

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl