Spór o definicję pornografii

Pojęcie pornografii wywodzi się ze starożytnej Grecji i scala dwa słowa: porne - nierządnica, oraz graphein - skrobać, rysować, pisać1. Historycznie powszechna prawna i obyczajowa reglamentacja zjawisk "okołopornograficznych" nie wymagała precyzyjnych określeń. Dwudziestowieczny rozwój technik audiowizualnych, środków masowego komunikowania, ich powszechna dostępność, wraz z nieodmiennie wysokim popytem na pornografię (branża pornograficzna należy do wybitnie dochodowych), spowodowały eskalację opisywanego zjawiska. Jednym z najważniejszych wątków długotrwałego i nierozstrzygniętego sporu o prawną reglamentację pornografii był i jest problem jej definicji.
Rozumienie tego pojęcia zmienia się też w zależności od czasu, gustów, obyczajów, jak i indywidualnych różnic.
Images (1)

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl