O problemie pornografii inaczej

Prof. Lech Ostasz

- "Sądzę, że większość autorów piszących o pornografii zapoznaje problem. Trzeba odwrócić jego przedmiot. Problemem psychologicznym, społecznym, w jakimś aspekcie i prawnym jest nie to, że ktoś ukazuje i ogląda nagość i akty seksualne, lecz że ktoś je atakuje, chce to uniemożliwić. Zajmowanie się samą pornografią to tylko część problemu; i to mniejszą. Większą część problemu pornografii stanowi ruch antypornograficzny. "

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl