Etyka w psychoterapii - etyka psychoterapeuty

Etyczny charakter psychoterapii wydaje się najistotniejszy w myśleniu autora o psychoterapii. Daje mu pierwszeństwo, gdyż zarówno cele, metody, zasady, możliwe następstwa, konsekwencje i skutki psychoterapii posiadają aspekt etyczny, tj. rozpatrywane mogą być pod względem moralnym zarówno z punktu widzenia pacjenta, jak i psychoterapeuty, a również osób trzecich.

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl